21/04/2018

Nasz zespół

Kamila Czachorowska
mgr Logopedii, Neurologopeda
Diagnosta, Lider zespołu
Blogerka @ LOGOPASJA [LINK]
Klaudia Rawska
mgr Logopedii
Diagnosta, Terapeuta rozwojowy
Magdalena Galińska
mgr Logopedii
Terapeuta rozwojowy
Karolina Ochocińska
mgr Logopedii
Terapeuta rozwojowy
Joanna Stachowiak
mgr Logopedii
Terapeuta rozwojowy
Justyna Leśniak
mgr Logopedii
Terapeuta wad wymowy
Joanna Wołczek
mgr Logopedii
Terapeuta rozwojowy
Marta Ciecieląg
mgr Logopedii
Terapeuta rozwojowy
Paulina Zakrzewska
mgr Logopedii
Terapeuta rozwojowy
Marta Matysiak
mgr Logopedii
Terapeuta rozwojowy
Małgorzata Budner
mgr Logopedii
Terapeuta wad wymowy
Katarzyna Pacan
mgr Logopedii
Terapeuta wad wymowy
Justyna Pacławska
mgr Logopedii
Terapeuta rozwojowy
Aleksandra Nyrek
mgr Logopedii
Terapeuta wad wymowy
Lena Budzanowska
mgr Filologii
Biuro, Pakiety startowe
Aleksandra Warda
mgr Pedagogiki, Oligofrenopedagog
Biuro, Bezpłatne konsultacje
GRAFIKI I ANIMACJE
Maria Korczak-Idzińska
Paulina Nazarczuk
Agata Borkowska
Oksana Budna
Monika Małkowska
Aleksandra Gołębiewska