01/01/2020

Regulamin

Aktualny na dzień 20.04.2020

1. Informacje o Firmie

 1. Firma Logopasja Kamila Czachorowska jest działalnością gospodarczą zarejestrowaną w Polsce (NIP 743 195 6008), a usługa Zdalna Terapia Logopedyczna Logon™ oraz witryny www.mojedzieckoniemowi.pl oraz www.logopasja.pl są jej własnością.
 2. Właścicielem firmy jest Kamila Czachorowska.
 3. Firma prowadzi terapię rozwojową i logopedyczną zdalnie, za pośrednictwem Internetu. Terapia przyjmuje różne formy. Począwszy od rozmów za pomocą komunikatora internetowego do przesyłania materiałów dydaktycznych i terapeutycznych drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie informacje na temat firmy, terapii, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać kontaktując się z obsługą za pomocą formularza kontaktowego podanego na stronie oraz numer telefonicznego.
 5. Wszystkie ceny na stronie internetowej podawane są w PLN i nie zawierają VAT-u. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług lub produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej podczas rozpoczęcia terapii jest sąd właściwy dla siedziby firmy.
 8. Stroną lub Serwisem będzie dalej nazywana witryna internetowa www.mojedzieckoniemowi.pl

2. Rodzaj i warunki wykonywanych usług

 1. Zdalna Terapia Logopedyczna Logon™ to innowacyjny i autorski system do prowadzenia terapii logopedycznej na odległość.
 2. Usługa jest przeznaczona głównie dla dzieci, które potrzebują pomocy logopedy i terapeuty ze względu na problemy rozwojowe i komunikacyjne. Usługa jest skierowana do dzieci (które):
  1. Nie mówią wcale lub mówią bardzo mało
  2. Mieszkają za granicą i słabo mówią po Polsku
  3. Z opóźnionym rozwojem mowy (ORM)
  4. Z zaburzeniem mowy o typie afazji
  5. Z autyzmem
  6. Z Zespołem Aspergera
  7. Z Zespołem Downa
  8. Z niedosłuchem
  9. Z dysleksją
  10. Z wadami wymowy
  11. W wieku od 1+
 3. Terapia jest prowadzona przez profesjonalnych terapeutów z odpowiednimi uprawnieniami.
 4. Terapia nadzorowana przez doświadczoną i uprawnioną do wykonywania tego typu zawodu właścicielkę Firmy.
 5. Wszyscy Klienci są traktowani indywidualnie i z należytym szacunkiem.
 6. Terapia jest zawsze dostosowywana do potrzeb indywidualnych Klienta oraz pacjenta.
 7. Zdalna Terapia Logopedyczna Logon™ będzie dalej nazwana Usługą.
 8. Aby korzystać z Usług należy mieć dostęp do urządzeń elektronicznych, które umożliwiają przeglądanie i edytowanie różnego rodzaju treści elektronicznych:
  1. Komputer stacjonarny lub laptop
  2. Telefon komórkowy lub tablet
  3. Aktualne oprogramowanie do odtwarzania filmów (np. VLC)
  4. Aktualne oprogramowanie do otwierania i edycji dokumentów (np. LibreOffice)
  5. Aktualne oprogramowanie do przeglądania Internetu (np. Google Chrome).
  6. Kolorowa drukarka
 9. Usługi zostały podzielone na kategorie w zależności od etapu terapii, na którym znajduje się dane dziecko.
  1. Pakiet Startowy – pozwala zdiagnozować dziecko
  2. Pakiet Terapeutyczny – pozwala prowadzić terapię samodzielnie z dzieckiem w domu
 10. Wszystkie rodzaje usług i produktów do nabycia na Stronie będą od teraz nazywane skrótowo Pakietami.
 11. Każdy Pakiet otrzymywany w zakresie świadczonych usług to:
  1. Filmy instruktażowe (lub spotkanie online dla terapii wad wymowy)
  2. Dokumenty i formularze
  3. Materiały do samodzielnego wydrukowania takie jak gry i zabawy oraz próby terapeutyczne
 12. Firma oraz Strona nie dostarcza Klientom usług ani treści o charakterze bezprawnym.

3. Zamówienie i sposób realizacji zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
 2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie konta na Stronie.
 3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy rejestracji lub składaniu zamówienia. W tej wiadomości znajdują się m.in.:
  • liczba i cena zamówionych produktów
  • sposób płatności
 4. Realizacja zamówienia rozpocznie się w chwili zaksięgowania na koncie Firmy wpłaty za zamówienie.
 5. Termin otrzymania zamówienia (stworzenia nowego Pakietu Terapeutycznego) dla Klienta to zwykle do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy. W przypadku opóźnień konsultowane one będą z terapeutą na bieżąco.
 6. Klient otrzymuje materiały tylko w formie elektronicznej, jako filmy, grafiki, dokumenty i formularze online. Nie wysyłamy do Klienta żadnych materiałów fizycznie drogą pocztową.
 7. Nie sprzedajemy produktów fizycznych. Naszym produktem usługa terapeutyczna oraz komplementarne materiały w formie elektronicznej.
 8. Materiały i dane są przechowywane i udostępniane za pomocą usługi GSuite, której właścicielem jest spółka Google z siedzibą w USA.
 9. Klient na wykonanie Pakietu Startowego ma dokładnie 30 dni.
  1. Jeżeli przekroczy ten termin to traci prawo do konsultacji podsumowującej z Diagnostą.
  2. Po 30 dniach materiały z Pakietu Startowego zostają zablokowane.

4. Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały związane z wykonaniem zamówionej usługi wysłane przez pracowników firmy i terapeutów są własnością firmy i nie można z nich korzystać bez wiedzy i zgody właściciela oraz do celów niezwiązanych bezpośrednio z terapią danego dziecka zapisanego na terapię.
 2. Materiały terapeutyczne są przeznaczone do pracy w domu, zgodnie z wytycznymi terapeuty.
 3. Żadne materiały terapeutyczne ani dokumentacja nie będą udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.
 4. Wszystkie materiały przesłane przez Klienta do analizy terapeutycznej automatycznie stają się własnością firmy.
 5. Materiały uzyskiwane od Klientów takie jak filmy czy obrazki mogą być wykorzystywane do promocji firmy usługi oraz analizy wartościowej usługi.

5. Korzystanie ze strony

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Do korzystania ze strony wymagane jest urządzenie podłączone do Internetu oraz zaopatrzone w odpowiednią przeglądarkę internetową, zgodną z ogólnodostępnymi standardami technologicznymi dla urządzeń domowych i mobilnych na rok 2019.
 3. Komentarze pozostawione na stronie stają się własnością firmy i mogą być edytowane przez właścicieli.
 4. Klient ma możliwość założenia i usunięcia konta na Stronie.

6. Rezygnacja z terapii

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z usług terapii w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, jednak traci te uprawnienia w momencie, gdy pobiera przesyłane pliki na swoje urządzenia lub umieszcza je w chmurze danych.
 2. W przypadku chęci rezygnacji z usług terapii Klient zobowiązany jest zgłosić takie postanowienie w formie elektronicznej, za pomocą stosownej wiadomości email na adres: admin@mojedzieckoniemowi.pl
 3. Nie można reklamować Pakietów gdyż stanowią one integralną część terapii. Klient płaci za czas terapeuty a nie za materiały dostarczane drogą elektroniczną.
 4. Dopuszczalną formą reklamacji może być zwrot kosztów za Pakiet lub ponowne wykonanie usługi zgodnie z obowiązującą dyrektywą praw konsumenta (LINK). Zawsze staramy się dokładać wszelkich starań aby nasza terapia przynosiła efekty. Jeżeli Klient czuje potrzebę zmiany terapii powinien zgłosić to do swojego terapeuty.

7. Gwarancja i reklamacje

 1. Jako zespół gwarantujemy skuteczność naszej terapii. Jeżeli nie będziemy w stanie pomóc pacjentowi to zapewniamy zwrot kosztów terapii oraz opłacenie ekwiwalentu kwoty za terapię u innego, wskazanego przez Klienta specjalisty.
 2. Gwarancja nie obejmuje Pakietu Startowego.
 3. Warunki uznania gwarancji:
  1. Wykonywanie zaleceń merytorycznych i poleceń organizacyjnych terapeuty.
  2. Wykupienie i ukończenie przez Klienta Pakietu Startowego.
  3. Terminowy kontakt i komunikacja z terapeutą, czasowe odpowiadanie na telefony i wiadomości.
  4. Terminowe odsyłanie materiałów zwrotnych do terapeuty.
  5. Możliwość skorzystania z gwarancji po poprawnym i terminowym zakończeniu 4 Pakietów Terapeutycznych.
  6. Pisemne powiadomienie Firmy o zamiarze skorzystania z gwarancji wraz z uzasadnieniem.
 4. Na rozpatrzenie gwarancji Firma zastrzega sobie minimum 30 dni roboczych.
 5. W przypadku uznania gwarancji pieniądze zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe. Może to zająć do 30 dni roboczych.

8. Ograniczenia realizacji bezpłatnej konsultacji

 1. Pierwszeństwo do bezpłatnej konsultacji mają rodziny z dziećmi, które obecnie nie mieszkają w Polsce.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania konsultacji w wypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń bez uprzedniego informowania osoby zgłoszonej.

9. Ograniczenia realizacji zamówienia

 1. Nie ma ograniczeń realizacji usług związanych z miejscem zamieszkania Klienta jednak pierwszeństwo mają rodziny z dziećmi, które obecnie nie mieszkają w Polsce.
 2. Jeżeli realizacja wybranej usługi będzie niemożliwa lub opóźniona, niezwłocznie powiadomimy o tym Klienta.
 3. Powodami opóźnienia w wykonaniu zamówionych Usług mogą być:
  1. Choroba lub urlop terapeuty.
  2. Wydarzenia losowe niezależne od Firmy czy Klienta.
  3. Przerwa techniczna w działaniu systemu zarządzania danymi.
  4. Brak odpowiedniej dokumentacji wynikającej z zaniedbania Klienta rozpoczynającego lub kontynuującego terapię.
 4. Klient może wykupić Pakiet Terapeutyczny tylko jeżeli wcześniej wykupił i zakończył Pakiet Startowy

10. Sposoby płatności

 1. Płatności za usługi oferowane na Stronie można dokonywać korzystając z następujących metod:
  1. Standardowy przelew bankowy na konto firmy podane w podsumowaniu zamówienia
  2. Płatność elektroniczna kartą bankową z wykorzystaniem wybranego operatora (PayU).
 2. Cena za usługi może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania Klienta.
 3. Cena podana za konkretną usługę na Stronie jest całkowita, nie zawiera dodatkowych opłat czy ukrytych kosztów.
Pomóż innym rodzicom i podziel się!